• Tilpassing av UGClone i NX. Fra først UGClone i NX kommer med enkelt navngiving. Men dette er ikke nok i flere tilfeller. Vi utvider funksjonalitet av UGClone for å tilpasse til bedrift krav
  • En verktøy som kan automatisk opprette feature  ved en button trykk
  • Automatisk eksportere PDF fra tegninger basert på krav