• CAD konvertering fra\til Pro-Engineering.
  • CAD konvertering fra\til CATIA
  • Eksportere data fra Ideas CAD. Vi har kompetanse å eksportere Ideas Team Data Management(TDM) data og CAD-data fra Ideas. Hvis du har noen data som må flyttes ut av Ideas CAD så ta kontakt med oss. Vi vil gjerne hjelpe deg
  • Annen CAD-systemer som støtter API. Vi har kompetanse å finne ut hvordan CAD-systemer API fungerer. Så hvis du ønsker å konvertere data til eller fra et CAD-system som vi ikke har nevnt her bare komme i kontakt med oss. Vi vil vurdere det og gi deg beskjed hvis vi kan konvertere data eller ikke